Dokształcanie młodocianych – informacja


Koszt przeprowadzenia turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wynosi

do 31.12.2020r. 640,00 złotych za osobę

od 01.01.2021r. 690,00 złotych za osobę

 

 

Najpóźniej dwa tygodnie przed kursem placówka kierująca ucznia – pracownika młodocianego zobowiązana jest wysłać:

Uczeń – pracownik młodociany przyjeżdża na kurs z kompletem wypełnionych dokumentów:

Uczeń – pracownik młodociany, który będzie korzystał z internatu dodatkowo składa u wychowawcy w internacie: