Egzamin KKZ 2018


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

FRYZJER
symbol cyfrowy: 514101
Kwalifikacje: K1 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.19

 

Informujemy, iż wszystkie osoby, które zechcą przystąpić do egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie FRYZJER w sesji zimowej

muszą złożyć w sekretariacie Ośrodka do dnia 9 września 2017r.

deklarację przystąpienia do egzaminu.

Część pisemna odbędzie się 11 stycznia 2018r. w Ośrodku.

zalacznik_3b-deklaracja-przystapienia-do-egzaminu-zawodowegodocx