Egzamin KKZ 2018


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

FRYZJER
symbol cyfrowy: 514101
Kwalifikacje: K1 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.19

 

Informujemy, iż wszystkie osoby, które zechcą przystąpić do egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie FRYZJER w sesji zimowej

muszą złożyć w sekretariacie Ośrodka do dnia 9 września 2017r.

deklarację przystąpienia do egzaminu.

                                     Część pisemna odbędzie się 11 stycznia 2018r.                                                                          w ośrodku WODiDZ w Kluczborku.

 

oke_komunikat_2018-dot. egzaminów

zalacznik_3b-deklaracja-przystapienia-do-egzaminu-zawodowegodocx