Egzamin KKZ 2018


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

FRYZJER
symbol cyfrowy: 514101
Kwalifikacje: K1 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.19

 

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z zawodzie w sesji 1: styczeń-luty 2018r.

OKE komunikat_2018 dot. egzaminów

 

Część pisemna odbędzie się 11 stycznia 2018r. godz. 12.00

część praktyczna odbędzie się w dniach 10 – 11.02.2018r.

w WODiDZ w Kluczborku.

 

 

zalacznik_3b-deklaracja-przystapienia-do-egzaminu-zawodowegodocx