Informacje dla uczniów z Białorusi i Ukrainy


UWAGA!!!

Każdorazowo przy wyjeździe dziecka z internatu – pisemne upoważnienie do odbioru dziecka               z internatu przez wskazane osoby (jeżeli dziecko będzie odbierane przez inną osobę niż rodzice/ opiekunowie prawni, lub będzie podróżować bez opieki) (załącznik 8)

załącznik 8 – Upoważnienie-do-odbioru-dziecka-z-internatu (zgoda na wyjazd)

załącznik 4 – Zgoda-na-udział-w-wycieczkach-i-zajęciach-pozaszkolnych

Dodatkowe informacje dotyczące wyjazdu w załącznikach

regulamin-przewozu-11-151

upowaznienie_do_przewozu_osoby_nieletniej

upowaznienie-do-przewozu-niepelnoletniego-pasazera_word

wzor_lista-podrozujacych-w-unii-europejskiej

zasady_przekraczania_granicy_przez_osoby_niepelnoletnie