Informacje dla uczniów z Białorusi i Ukrainy


Komunikat z dnia 03.06.2020r.

Dla wychowanków przyjeżdżających na:

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

FORMUŁA 2012

FORMUŁA 2017

Sugerowany przyjazd do internatu na trzy dni przed terminem egzaminu.

Regulamin pobytu wychowanków w internacie podczas trwania pandemii:

Internat przy ul. Konopnickiej 11 Regulamin Konopnickiej wytyczne – wychowankowie 

Internat przy ul. Kilińskiego 19 Regulamin Kilińskiego wytyczne – wychowankowie

Dla pozostałych wychowanków Internat CKZ nadal pozostaje zamknięty do odwołania na czas zawieszenia zajęć lekcyjnych
w szkołach.

Uwaga: Szkoły pozostanją zamknięte do końca roku szkolnego.