Informacje dla uczniów z Białorusi i Ukrainy


W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną oraz feriami zimowymi informujemy,

że Internat WODiDZ w dniach:

23.12.2017-01.01.2017 (przerwa świąteczna)
oraz
13.01.2018-28.01.2018 (ferie zimowe)

B Ę D Z I E   Z A M K N I Ę T Y

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

UCZNIOWIE Z BIAŁORUSI I UKRAINY ZOBOWIĄZANI SĄ OPUŚCIĆ INTERNAT:
22.12.2017 (PIĄTEK) DO GODZINY 15:00

MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA PO PRZERWIE ŚWIĄTECZNEJ:
01.01.2018 (PONIEDZIAŁEK) OD GODZINY 16:00

Przyjazd do Internatu po przerwie świątecznej,
wcześniej niż 01.01.2018  godz.16:00
JEST NIEMOŻLIWY

 

FERIE ZIMOWE:

-12.01.2017 (PIĄTEK) –INTERNAT NALEŻY OBOWIĄZKOWO OPUŚCIĆ DO GODZINY 15:00

-28.01.2018 (NIEDZIELA)- MOŻLIWOŚĆ PRZYJAZDU OD GODZINY 16:00

Przyjazd do Internatu po feriach zimowych,
wcześniej niż 28.01.2018 godz.16:00
JEST NIEMOŻLIWY

               NIE MA MOŻLIWOŚCI POZOSTANIA                

W INTERNACIE PODCZAS

WYZNACZONYCH PRZERW !!!!!

UWAGA!!!

Każdorazowo przy wyjeździe dziecka z internatu – pisemne upoważnienie do odbioru dziecka               z internatu przez wskazane osoby (jeżeli dziecko będzie odbierane przez inną osobę niż rodzice/ opiekunowie prawni, lub będzie podróżować bez opieki) (załącznik 8)

załącznik 8 – Upoważnienie-do-odbioru-dziecka-z-internatu (zgoda na wyjazd)

załącznik 4 – Zgoda-na-udział-w-wycieczkach-i-zajęciach-pozaszkolnych

Dodatkowe informacje dotyczące wyjazdu w załącznikach

regulamin-przewozu-11-151

upowaznienie_do_przewozu_osoby_nieletniej

upowaznienie-do-przewozu-niepelnoletniego-pasazera_word

wzor_lista-podrozujacych-w-unii-europejskiej

zasady_przekraczania_granicy_przez_osoby_niepelnoletnie