Kontakt


Siedziba
46-200 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 11

NIP 7511667051 Regon 001271072

Dyrektor Ośrodka
Wiesław Solarewicz
e-mail:
dyrektor@wodidz.edu.pl

Internat:

kierownik: e-mail: internat@wodidz.edu.pl
tel./ fax: (77) 418-12-86, (77) 418-53-13, wew. 24

ulica Konopnickiej 11: e-mail: internat1@wodidz.edu.pl    telefon: 690 909 500

ulica Sienkiewicz 27: e-mail: internat2@wodidz.edu.pl      telefon: 730 401 600

ulica Kilińskiego 19: e-mail: internat3@wodidz.edu.pl       telefon: 690 909 700

Sekretariat
tel.: (77) 418-12-86, (77) 418-53-13, wew. 28
e-mail:
sekretariat@wodidz.edu.pl

Dział doskonalenia
tel.: (77) 418-12-86, (77) 418-53-13
e-mail:
doskonalenie@wodidz.edu.pl

Księgowość
tel.: (77) 418-12-86, (77) 418-53-13, wew. 26
e-mail:
ksiegowosc@wodidz.edu.pl

Pokój nauczycielski
tel.: (77) 418-12-86, (77) 418-53-13, wew. 29

Wychowawcy
tel.: (77) 418-12-86, (77) 418-53-13, wew. 27

Biuro internatu
tel.: (77) 418-12-86, (77) 418-53-13, wew. 25

Inspektor ochrony danych osobowych
tel.: (77) 418-12-86, (77) 418-53-13, wew. 20
e-mail: iodo@wodidz.edu.pl