KUCHARZ KLASA I


Informacje od wychowawcy: ważna wiadomość !

informacja dla ucznia kucharz kl.I

o4 plan lekcji

WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII

Zadania do realizacji u MJ.:

Przedstawiam nowe materiały do zapoznania się i wykonania sprawdzianu: jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl

3.Urządzenia do obróbki wstępnej surowców(MJ)

Magazyny w zakł.gastr.

układ funkcjonalny

Zadania do realizacji u BK.:

Proszę zrealizować poniższe zadania, a w przypadku wątpliwości konsultować się z nauczycielem kedzia.barbara@ckzkluczbork.edu.pl

Powodzenia 🙂

Zadanie numer 1. Otwórz  materiał dydaktyczny: instalacje techniczne w gastronomi Zapoznaj się z treścią materiału , a następnie wykonaj test wiedzy.

Zadanie numer 2. Otwórz  materiał dydaktyczny: Zmywalnia naczyń . Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzy.

TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z TOWAROZNAWSTWEM

Zadania do realizacji u MJ.:

Przedstawiam nowe materiały do zapoznania się i wykonania sprawdzianu: jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl

4.Surowce, dod.do żywności i materiały pomocnicze.(MJ)

3.Charakterystyka procesu produkcyjnego (M.J)

2.Receptury gastronomiczne (M.J)

1. Zmiany zachodzące w przechowywanej żywności

Zadania do realizacji u BK.:

Proszę zrealizować poniższe zadania, a w przypadku wątpliwości konsultować się z nauczycielem kedzia.barbara@ckzkluczbork.edu.pl

Powodzenia 🙂

Zadanie numer 1. Otwórz materiał dydaktyczny: Składniki pokarmu . Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzy

Zadanie numer 2. Otwórz materiał dydaktyczny: Podstawy racjonalnego żywienia. Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzy.

 Zadanie numer 3. Otwórz materiał dydaktyczny: Znakowanie produktów żywnościowych. Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzy.

Zadanie numer 4 i 5. Otwórz  materiał dydaktyczny:Racjonalne gospodarowanie żywnością. Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzy_zarządzanie jakością oraz test wiedzy_gospodarka odpadami.

Zadanie numer 6. Otwórz  materiał dydaktyczny: Klasyfikacja żywności. Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzy.

Zadanie numer 7. Otwórz  materiał dydaktyczny: Ocena towaroznawcza żywności Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzy.

Zadanie numer 8. Otwórz i zapoznaj się z treścią materiału: Ostatnie zadanie.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zadania do realizacji u AK.:

*************************************************************

!!!! NOWE MATERIAŁY BHP termin realizacji 16 kwietnia 2020 !!!!

BHP II część kucharz

pierwsza pomoc BHP II

Test BHP II z drugiej części materiału do 16 kwietnia

 

**************************************************************

12.Zasady zaliczenia

11.Ćwiczenie na zaliczenie I części z zakresu BHP

10.test BHP I

9.Nowe zasady segregacji śmieci(1)

8.prawa i obowiązki bhp

7.materiał dla uczniów prawa i obowiązki pracowawcy 2

6.Ochrona środowiska – materiał dla uczniów

5.ppoż prezentacja bhp 1

4.Pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową

3. źródła prawa bhp

2.Instytucje prawujące nadzór nad warunkami pracy w Polsce – materiał dla ucznia

1.podstawowe pojęcia bhp
JĘZYK OBCY W GASTRONOMII