MONTER SIECI I INSTAL. SANITARNYCH KLASA I


Informacje od wychowawcy:)

Instrukcja dla uczniów – Monter sieci i instalacji sanitarnych

Plan lekcji: TUTAJ 🙂

Materiał nauczania Rozkład materiału na turnus VII

—————————————————————————————————————————————————-

PODSTAWY BUDOWNICTWA

Proszę o zapoznanie się z materiałem:

Podstawy budownictwa – Klasyfikowanie materiałów budowlanych i gruntów – Zakres 1

Rozwiąż test i odeślij odpowiedź do 05 kwietnia 2020r

Podstawy budownictwa – Klasyfikowanie materiałów budowlanych i gruntów – Test 1 – zaliczenie

Możesz skorzystać z kart do odpowiedzi:

Podstawy budownictwa – Test 1 – karta odpowiedzi -(PDF)

Podstawy budownictwa – Test 1 – karta odpowiedzi – (Word)

***********************************************

Rozwiąż test i odeślij odpowiedź do 08 kwietnia 2020r

Podstawy budownictwa – Test 3

Możesz skorzystać z kart do odpowiedzi:

Podstawy budownictwa – Test 3 – karta odpowiedzi -(PDF)

Podstawy budownictwa – Test 3 – karta odpowiedzi – (Word)

***********************************************

Proszę o zapoznanie się z materiałem:

Podstawy budownictwa – Rozpoznawanie obiektów budowlanych -Zakres 2

Rozwiąż test i odeślij odpowiedź do 15 kwietnia 2020r

Podstawy budownictwa – Rozpoznawanie obiektów budowlanych – Test 2 – zaliczenie

Możesz skorzystać z kart do odpowiedz

Podstawy budownictwa – Test 2 – karta odpowiedzi – (Word)

Podstawy budownictwa – Test 2 – karta odpowiedzi  -(PDF)

 

——————————————————————————————————————————————————-

RYSUNEK I DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Zakres 1 Rysunek Instalator

Zakres 1.1 Rysunek Instalator

Zakres 1.3 Rysunek Instalator

Zakres 1.2 Rysunek Instalator

Zakres 2 Rysunek Instalator Mirosław Sokołowski

Rysunek i dokumentacja techniczna – kl. 1

————————————————————————————————————————————————————–

SIECI KOMUNALNE

Zakres 1 Sieci komunalne

Zakres 1.1 Sieci Komunalne

Zakres 2-1 „Sieci i urządzenia wodociągowe” Mirosław Sokołowski

Zakres 2-2 „Sieci i urządzenia wodociągowe” Mirosław Sokołowski

Zakres 2-3 „Sieci i urządzenia wodociągowe Mirosław Sokołowski

********************************************

Proszę o zapoznanie się z materiałem:

Sieci kanalizacyjne – Rodzaje urządzeń energetycznych stosowanych w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych – PM

Sieci kanalizacyjne – Rodzaje i funkcje obiektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – PM

Sieci kanalizacyjne – Materiały oraz ich właściwości stosowane do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – PM

Sieci kanalizacyjne – Rodzaje i zadania sieci kanalizacyjnej – PM

Rozwiąż test i odeślij odpowiedź do 05 kwietnia 2020r

Sieci kanalizacyjne – Test 2 -PM

Sieci kanalizacyjne – Test 1 -PM,

Możesz skorzystać z kart do odpowiedzi:

Sieci kanalizacyjne – Test 1- karta odpowiedzi -PM -(Word)

Sieci kanalizacyjne – Test 1- karta odpowiedzi -PM – (PDF)

Sieci kanalizacyjne – Test 2 -karta odpowiedzi -PM-(Word)

Sieci kanalizacyjne – Test 2 -karta odpowiedzi -PM– (PDF)

****************************

Proszę o zapoznanie się z materiałem:

Sieci gazowe – Urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci gazowych

Sieci gazowe – Rodzaje i układy gazociągów

Sieci gazowe – Rodzaje i funkcja obiektów sieci gazowych

Sieci gazowe – Materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych

Sieci gazowe – Elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych

Sieci gazowe – Układy gazociągów

Rozwiąż test i odeślij odpowiedź do 15 kwietnia 2020r

Sieci gazowe – Test 3 -PM

Możesz skorzystać z kart do odpowiedzi:

Sieci gazowe – Test 3 -karta odpowiedzi -PM – (Word)

Sieci gazowe – Test 3 -karta odpowiedzi -PM -(PDF)

********************************************************

Proszę o zapoznanie się z materiałem:

Kosztorysowanie robót budowlanych

Rozwiąż test i odeślij odpowiedź do 10 kwietnia 2020r

Kosztorysowanie robót budowlanych -Test 4

Możesz skorzystać z kart do odpowiedzi:

Test 4 Kosztorysowanie robót budowlanych – (Word)

Test 4 Kosztorysowanie robót budowlanych -(PDF)


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

**************************************************************

!!!! NOWE MATERIAŁY BHP termin realizacji 16 kwietnia 2020 !!!!

BHP II część monter instalacji sanitarnych

pierwsza pomoc BHP II

Test BHP II z drugiej części materiału do 16 kwietnia

 

****************************************************************

źródła prawa bhp

Pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową

podstawowe pojęcia bhp

Ochrona środowiska – materiał dla uczniów

Instytucje prawujące nadzór nad warunkami pracy w Polsce – materiał dla ucznia

Ćwiczenie na zaliczenie I części z zakresu BHP

test BHP I

prawa i obowiązki bhp

ppoż prezentacja bhp 1

Nowe zasady segregacji śmieci(1)

materiał dla uczniów prawa i obowiązki pracowawcy 2

Zasady zaliczenia


Proponowane Podręczniki:

 1. Bukała W, Karbowniak M., BHP w branży budowlanej, WSiP, Warszawa 2016.
 2. Cieślowski S, Krygier K, Instalacje sanitarne. Cz 1, WSiP, Warszawa 2008.
 3. Cieślowski S, Krygier K, Instalacje sanitarne. Cz.2, WSiP, Warszawa 2010.
 4. Heidrich Z, Wodociągi, WSiP, Warszawa 2008.
 5. Heidrich, Z, Kanalizacja, WSiP, Warszawa 2006.
 6. Krygier K, Klinke T, Sewerynik J, Wentylacja. Klimatyzacja, WSiP, Warszawa 2007.
 7. Popek M, Wapińska B, Rysunek zawodowy. Instalacje sanitarne, WSiP, Warszawa 2003.
 8. Popek M, Wapińska B., Podstawy budownictwa, WSiP, Warszawa 2009.

Uwaga: Kolorem czerwonym podręczniki obowiązujące w klasie pierwszej

*******************************************************************************

Literatura:

 1. Bartold – Wiśniewska G, Miedź w instalacjach sanitarnych, WSiP, Warszawa 1996.
 2. Bąkowski K, Sieci i instalacje gazowe, PWN, Warszawa 2014.
 3. Maj T., Zawodowy rysunek budowlany, WSiP, Warszawa 2008.
 4. Panas J (red.): Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2012.
 5. Popek M, Wapińska B, O instalacjach sanitarnych najkrócej, WSiP, Warszawa 2001.
 6. Szymkowiak A (red.): Poradnik kierownika budowy, Forum, Poznań 2012.
 7. Ujma A. (red.): Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Verlag Dashofer, Warszawa 2004.

Czasopisma branżowe:

 1. Miesięcznik Inżynier budownictwa,
 2. Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 3. Miesięcznik Rynek Instalacyjny,
 4. Czasopismo Polski Instalator,
 5. Magazyn Fachowy Instalator,
 6. Miesięcznik INSTAL,
 7. Miesięcznik Magazyn Instalatora,
 8. Miesięcznik Chłodnictwo i Klimatyzacja,
 9. Magazyn GLOBEnergia,
 10. Czasopismo Wodociągi i Kanalizacja,
 11. Magazyn Systemy Instalacyjne,
 12. Czasopismo Pompy Pompownie,
 13. Miesięcznik Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja,
 14. Miesięcznik GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA,
 15. Czasopismo NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE,
 16. Kwartalnik Inżynieria Bezwykopowa,
 17. Dwumiesięcznik Technologia Wody
 18. Miesięcznik GOSPODARKA WODNA
 19. Miesięcznik Murator,
 20. Miesięcznik Ładny dom,
 21. Miesięcznik Budujemy dom