MS


—————————————————————————————————————————-

Informacje od wychowawcy 🙂

Informacja dla ucznia

Plan lekcji:Tutaj 🙂

Materiał nauczania Rozkład materiału na turnus VIII

—————————————————————————————————————————-

Rysunek techniczny

Zakres 1 Rysunek Techniczny

Zadanie zakres 1. Rozwiąż do 24.04

Odpowiedź na zadanie prześlij do 24.04 na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

Zakres 2 Rysunek inwentaryzacyjny

Zadanie zakres 2 Rozwiąż do 04.05

Odpowiedź na zadanie prześlij do 04.05 na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

Zakres 3 Projekt budowlany

Zadanie zakres 3 Rozwiąż do 08.05

Odpowiedź na zadanie prześlij do 08.05 na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

Zakres 4 Programy komputerowe w rysunku budowlanym

—————————————————————————————————————————-

Sieci komunalne

 Zakres 1 Sieci komunalne. Węzły ciepłownicze

Test zakres 1. Sieci komunalne. Rozwiąż do 24.04

Odpowiedź na zadanie prześlij do 24.04 na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

Zakres 2 Sieci komunalne .Technologia montażu węzłów ciepłowniczych

Test zakres 2. Sieci komunalne. Rozwiąż do 24.04

Odpowiedź na zadanie prześlij do 24.04 na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

Zakres 3. Sieci ciepłownicze

Test zakres 3- 4. Sieci Komunalne. Rozwiąż do 30.04

Odpowiedź na zadanie prześlij do 30.04 na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

Zakres 4.Techmologia montażu Sieci ciepłowniczych

Test zakres 4. Sieci komunalne Rozwiąz do 06.05

Odpowiedź na zadanie prześlij do 06.05 na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

Zakres 5. Materiały na sieci i węzły

Zakres 6. Słownik

Zakres 7. Spawanie , Cięcie

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zakres 3.1 Sieci komunalne. Sieci gazowe – Urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci gazowych

Zakres 3.2 Sieci komunalne. Sieci gazowe – Rodzaje i układy gazociągów

Zakres 3.3 Sieci komunalne. Sieci gazowe – Rodzaje i funkcja obiektów sieci gazowych

Zakres 3.4 Sieci komunalne. Sieci gazowe – Materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych

Zakres 3.5 Sieci komunalne. Sieci gazowe – Elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych

Zakres 3.6 Sieci komunalne. Sieci gazowe – Układy gazociągów

************************************************

Test 1 Sieci gazowe . Rozwiąż do 24.04.2020

Odpowiedź na zadanie prześlij do 24.04 na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

************************************************

Test 2 Sieci gazowe. Rozwiąż do 30.04.2020

Odpowiedź na zadanie prześlij do 30.04.2020 na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

************************************************

Test 3 Sieci gazowe. Rozwiąż do 08.05.2020r.

Odpowiedź na zadanie prześlij do 08.05.2020 na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

************************************************

Test 4 Sieci gazowe. Rozwiąż do 13.05.2020r.

Odpowiedź na zadanie prześlij do 13.05.2020 na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

—————————————————————————————————————————

INSTALACJE SANITARNE

Zakres 1 Instalacje sanitarne – materiał: sieci wodociągowe, wodomierze, instalacje przeciwpożarowe

Zakres 2 Roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych ⇐⇐⇐⇐⇐⇐

Test 1 z zakresu rozwiąż do 24.04.2020r.

Odpowiedź na zadanie prześlij do 24.04 na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

************************************************

Test 2 z zakresu rozwiąż do 30.04.2020

Odpowiedź na zadanie prześlij do 30.04.2020 na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

************************************************

 

Test 3 z zakresu rozwiąż do 08.05.2020r. 🙂 

Odpowiedź na zadanie prześlij do 08.05.2020 na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

************************************************

Test 4 z zakresu rozwiąż do 13.05. 2020r.

Odpowiedź na zadanie prześlij do 13.05.2020 na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

—————————————————————————————————————————-

Proponowane podręczniki dla klasy 2 :

 1. Cieślowski S, Krygier K, Instalacje sanitarne. Cz 1, WSiP, Warszawa 2008.
 2. Cieślowski S, Krygier K, Instalacje sanitarne. Cz.2, WSiP, Warszawa 2010.
 3. Popek M, Wapińska B, Rysunek zawodowy. Instalacje sanitarne, WSiP, Warszawa 2003.

 

Literatura:

 1. Bartold – Wiśniewska G, Miedź w instalacjach sanitarnych, WSiP, Warszawa 1996.
 2. Bąkowski K, Sieci i instalacje gazowe, PWN, Warszawa 2014.
 3. Maj T., Zawodowy rysunek budowlany, WSiP, Warszawa 2008.
 4. Panas J (red.): Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2012.
 5. Popek M, Wapińska B, O instalacjach sanitarnych najkrócej, WSiP, Warszawa 2001.
 6. Szymkowiak A (red.): Poradnik kierownika budowy, Forum, Poznań 2012.
 7. Ujma A. (red.): Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Verlag Dashofer, Warszawa 2004.

 

Czasopisma branżowe:

 

 1. Miesięcznik Inżynier budownictwa,
 2. Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 3. Miesięcznik Rynek Instalacyjny,
 4. Czasopismo Polski Instalator,
 5. Magazyn Fachowy Instalator,
 6. Miesięcznik INSTAL,
 7. Miesięcznik Magazyn Instalatora,
 8. Miesięcznik Chłodnictwo i Klimatyzacja,
 9. Magazyn GLOBEnergia,
 10. Czasopismo Wodociągi i Kanalizacja,
 11. Magazyn Systemy Instalacyjne,
 12. Czasopismo Pompy Pompownie,
 13. Miesięcznik Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja,
 14. Miesięcznik GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA,
 15. Czasopismo NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE,
 16. Kwartalnik Inżynieria Bezwykopowa,
 17. Dwumiesięcznik Technologia Wody
 18. Miesięcznik GOSPODARKA WODNA
 19. Miesięcznik Murator,
 20. Miesięcznik Ładny dom,
 21. Miesięcznik Budujemy dom