Piekarz I


Kluczbork, 15 maja 2020 rok

Gratuluję Wam wszystkim uzyskania pozytywnych ocen końcowych na kursie w zawodzie piekarz, klasa I.

Jeżeli nurtują Was merytoryczne pytania z zakresu materiału realizowanego na kursie, konsultujcie się ( po 12 czerwca do końca roku szkolnego) z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

Wesołych  wakacji i i dobrego zdrowia dla Was i Waszych bliskich.

Barbara Kędzia.

Do zobaczenia za rok 🙂


Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wzięcia udziału w kursie teoretycznej nauki  przedmiotów w zawodzie piekarz. Nazywam się Barbara Kędzia i mam przyjemność być Waszą wychowawczynią. Mam nadzieję, że zastaję Was w dobrym zdrowiu, gotowych do nowych wyzwań.
Z uwagi na wyjątkową sytuację kontakt z prowadzącym zajęcia, będzie odbywał się za pośrednictwem strony internetowej CKZ w Kluczborku oraz poczty elektronicznej.

Tu znajdziesz więcej szczegółów na temat kursu:  Szczegółowe informacje na temat kursu

Plan lekcji: plan lekcji

Rozkład materiału nauczania w turnusie VIII  dla przedmiotów:  Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w piekarstwie_BK , Technologie produkcji piekarskiej_BK_MJ ,  bhp_AK  .

Proszę regularnie śledzić publikowane materiały i terminowo realizować zadania w poszczególnych przedmiotach (zgodnie z instrukcją oraz wskazówkami prowadzącego), ponieważ stanowi to warunek uzyskania zaliczenia.


WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PIEKARSTWIE

Zadania do realizacji u B.K.:

Proszę zrealizować poniższe zadania, a w przypadku pytań i wątpliwości konsultować się z nauczycielem kedzia.barbara@ckzkluczbork.edu.pl .

Powodzenia 🙂

Zadanie numer 1. 

Proszę pobrać materiał dydaktyczny: Instalacje techniczne Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzy. Termin realizacji do 24 kwietnia.

Zadanie numer 2.

Proszę pobrać materiał dydaktyczny: Urządzenia do uzdatniania i oczyszczania Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzyTermin realizacji do 24 kwietnia.

Zadanie numer 3.

Proszę pobrać materiał dydaktyczny:  Transport i magazynowanie surowców. Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzy. Termin realizacji do 4 maja.

Zadanie numer 4.

Proszę pobrać materiał dydaktyczny:  Urządzenia magazynowe. Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzy  Termin realizacji do 4 maja.

Zadanie numer 5.

Proszę pobrać materiał dydaktyczny: Maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i półproduktów. Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzy.  Termin realizacji do 11 maja.

Zadanie: Proszę zapoznać się z pytaniami egzaminacyjnymi.

 

TECHNOLOGIE PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

Zadania do realizacji u M.J.:

informacja dla uczniów: Harmonogram pracy piek. 

W tym tygodniu (od 20.04.)  proszę zrealizować następujący zakres materiału:

1.Rola drobnoustrojów w produkcji spożywczej       termin do 24.04.20 

2.Utrwalanie żywności    termin do 27.04.20

Zakres materiału do realizacji w drugim tygodniu kursu (od 27.04- 01.05.20):

3.Charakterystyka towaroznawcza produktów zbożowych(MJ)      termin do 01.05.20

Zakres materiału do realizacji w trzecim tygodniu kursu (od 04.05- 08.05.20)

4. Pozostałe surowce piekarskie i materiały pomocnicze(MJ)    termin do 08.05.2020

Zakres materiału do realizacji w czwartym tygodniu kursu (od 11.05- 14.05.20)   

5.Klasyfikacja wyrobów piekarskich i receptury piekarskie(MJ)    termin do 14.05.2020 godz.16.00

Zadania do realizacji u B.K.:

Proszę zrealizować poniższe zadania, a w przypadku pytań i wątpliwości konsultować się z nauczycielem kedzia.barbara@ckzkluczbork.edu.pl .

Powodzenia 🙂

Zadanie numer 1.

Proszę pobrać materiał dydaktyczny: Akty prawne i systemy wewnętrznej kontroli jakości. Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzyTermin realizacji do 24 kwietnia.

Zadanie numer 2.

Proszę pobrać materiał dydaktyczny: Klasyfikacja żywności . Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzyTermin realizacji do 24 kwietnia.

Zadanie numer 3.

Proszę pobrać materiał dydaktyczny: Przechowywanie surowcówZapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzyTermin realizacji do 4 maja.

Zadanie numer 4.

Proszę pobrać materiał dydaktyczny: Ocena organoleptyczna. Zapoznaj się z treścią materiału, a następnie wykonaj test wiedzyTermin realizacji do 11 maja.

Zadanie: Proszę zapoznać się z pytaniami egzaminacyjnymi.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zadania do realizacji u A.K.:

Witam! Poniżej zamieszczam materiały z przedmiotu BHP z podziałem na zakresy do zaliczenia. Każdy dział kończy się testem z określonym terminem wykonania zadania. Powodzenia 🙂

Anna Konarska

Zasady zaliczenia

 

I zakres – termin zaliczenia 24 kwietnia 2020r.

Zapoznaj się z zamieszczonym materiałem

BHP – I Zakres materiału

Rozwiąż test i prześlij odpowiedzi na zamieszczony w nim adres e-mailowy w terminie do 24.04.2020r.

Test z I zakresu BHP

 

II zakres – termin zaliczenia 30 kwietnia 2020r.

Zapoznaj się z zamieszczonym materiałem

BHP II zakres materiału

ppoż prezentacja bhp

Rozwiąż test i prześlij odpowiedzi na zamieszczony w nim adres e-mailowy w terminie do 30.04.2020r.

Test BHP II zakres materiału

 

III zakres materiału – termin zaliczenia 13 maja 2020r.

Zapoznaj się z zamieszczonym materiałem

III Zakres materiału BHP piekarz

pierwsza pomoc BHP II

Rozwiąż test i prześlij odpowiedzi na zamieszczony w nim adres e-mailowy

Test BHP z III zakresu materiału