PIEKARZ II KLASA


PIEKARZ_II

Witam wszystkich. Mam nadzieję, że zastaję Was w dobrym zdrowiu, gotowych do nowych wyzwań. Od dnia dzisiejszego przechodzimy na nauczania hybrydowe, a od czwartku na zdalne. Z uwagi na wyjątkową sytuację kontakt z prowadzącym zajęcia, będzie odbywał się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej CKZ w Kluczborku.

Klasa została podzielona na dwie grupy: STACJONARNĄ (uczniowie z numerem w dzienniku: 1- 11, 13, 16, 20,23, 25, 29, 30 i 32) i ZADALNĄ (pozostali uczniowie). Uczniowie z grupy stacjonarnej przyjeżdżają na zajęcia od poniedziałku do środy.

W ramach nauczania zdalnego, proszę regularnie śledzić publikowane materiały i terminowo realizować zadania w poszczególnych przedmiotach (zgodnie z instrukcją oraz wskazówkami prowadzącego), ponieważ stanowi to warunek uzyskania zaliczenia.


WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PIEKARSTWIE

Zadania do realizacji u B.K.: Proszę zrealizować poniższe zadania, a w przypadku pytań i wątpliwości konsultować się z nauczycielem  kedzia.barbara@ckzkluczbork.edu.pl

Powodzenia 🙂

Zadanie numer 1

Zapoznaj się z treścią  materiału dydaktycznego: Sposoby pakowania pieczywa oraz powtórz  materiał dotyczący  maszyn i urządzeń do studzenia i krajania pieczywa, który realizowaliśmy na zajęciach. Obejrzyj film linia do krojenia i pakowania chleba. Następnie wykonaj test wiedzy (termin do 21.10.2020).

Zadanie numer 2

Zapoznaj się z treścią  materiału dydaktycznego: Linie produkcyjne, a następnie wykonaj test wiedzy (termin do 21.10.2020).

Zadanie numer 3

Przeanalizuj pytania egzaminacyjne z MASZYNOZNAWSTWA, które realizowaliśmy na zajęciach, a następnie odpowiedz na trzy pytania zawarte w formularzu (termin do 22.10.2020).


TECHNOLOGIE PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

Zadania do realizacji u B.K.: Proszę zrealizować poniższe zadania, a w przypadku pytań i wątpliwości konsultować się z nauczycielem  kedzia.barbara@ckzkluczbork.edu.pl

Powodzenia 🙂

Zadanie numer 1

Przeanalizuj pytania egzaminacyjne z TECHNOLOGII, które realizowaliśmy na zajęciach, a następnie odpowiedz na trzy pytania w formularzu (termin do 22.10.2020).

Zadania do realizacji u M.J.: