Ośrodek


W Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku możliwa jest realizacja dokształcania zawodowego dla uczniów klas zasadniczych szkół zawodowych w kilkudziesięciu zawodach. WODiDZ zajmuje się:

  • w swoim macierzystym ośrodku – dokształcaniem 8 oddziałów równocześnie przez cały rok,
  • koordynacją dokształcania w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego na terenie województwa opolskiego,
  • współpracą z innymi wojewódzkimi ośrodkami w kraju.


Bezpieczeństwo
Nad bezpiecze
ństwem młodzieży przebywającej w naszym ośrodku czuwa system 16 kamer systemu monitoringu całodobowego.
Na terenie o
środka zatrudniamy pielegniarkę, zapewniając podstawową opiekę medyczną.
W celu zapewnienia bezpiecznych przejazdów wspó
łpracujemy z PKS Kluczbork, którego autokary sąpodstawiane pod budynek ośrodka i po zakończonych tygodniowych zajęciach przewożą uczniów do Opola.

Wyposażenie
Nasza baza dydaktyczna jest na wysokim poziomie, ka
żda klasa wyposażona jest w sprzęt audiowizualny, komputer i kamerę kolorową pozwalającą na przedstawianie w bezpośredni sposób modeli, schematów, pomocy dydaktycznych na ekranie monitora telewizyjnego.
W roku 2006 oraz 2008 nasza placówka otrzymała nowe pracownie komputerowe z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Czym dysponujemy

  • stołówka
  • sala konferencyjna