Przetarg


Przetarg – rozstrzygniecie

Ogłoszenie

Serdecznie zapraszam Dostawców

artykułów spożywczych

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1a1fa898-be32-45f6-8153-6e206983ac85

(skopiować link i wkleić do przeglądarki)

siwz2018_wodidz_12_12

zalacznik nr 5a do siwz

zalacznik nr 5b do siwz

załącznik nr 5b1do siwz

zalacznik nr 5c do siwz

zalacznik nr 5d do siwz

zalacznik nr 5e do siwz

zalacznik nr 5f do siwz

oraz dostawców opału ze źródeł odnawialnych do współpracy w 2018r.

opal 2018

opal 2018-opis-zal 1

opal 2018-zapy-zal 2

opal 2018-oferta-zal 3